top of page

DUYGUSAL OLARAK AKILLI Sanatçı

KAL GENÇ, KAL CURIOUS, KAL YARATICI

Screen Shot 2021-01-16 at 11.03.18 PM.pn

Çok yönlü sanatçı ve eğitimci Emma Paunil'in ev sahipliği yaptığı bu podcast, Goleman'ın duygusal zeka modelinin dört kategorisinin her bir öğesi için bir anlatı röportajında gerçek kişilerden yararlanıyor (Bölüm 1'de anlatılıyor). Bir dizi disiplinden sanatçılarla onlara yardım etmeleri için röportaj yapılır ve hepimiz sanatın duygusal zekamız üzerindeki önemli gelişimsel yeteneklerini anlarız.

bottom of page